top of page
195919604_1877421799094468_7765377065543655603_n.jpg

Những cộng sự của chúng ta

HopeNet làm việc với các công ty, chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức khác để giải quyết các chu kỳ phức tạp mà cộng đồng của nó phải đối mặt. Các đối tác của chúng tôi đóng góp nhiều hơn tiền. Ý tưởng của họ, sức mạnh tình nguyện, hỗ trợ bằng hiện vật và hơn thế nữa đang giúp phá vỡ những chu kỳ đó. Tạo ra cuộc sống hạnh phúc và khỏe mạnh hơn cho cộng đồng HopeNet.

The-Ahmanson-Foundation.png
b82b0d5200349ae595fb250755e94cb8.png
la-food-bank-los-angeles_food-sources-funds-v1.png
bottom of page