top of page

Nhiều trái tim, một sứ mệnh!

HopeNet có được thành công hơn 33 năm nhờ vào đội ngũ tận tâm và giàu lòng nhân ái. Hội đồng quản trị và nhân viên của HopeNet cam kết hết lòng để đáp ứng nhiều nhu cầu của những người mà họ phục vụ. 

Ban của chúng tôi

Nhân viên điều hành

Send your resume and cover letter to: hopenetla@gmail.com

board member

Đăng ký ngay hôm nay

Ban HopeNet đang tìm kiếm thành viên mới. Nếu bạn muốn tham gia vào hội đồng quản trị và là một phần của HopeNet, vui lòng nhấp vào bên dưới. 

We're Hiring!

bottom of page