top of page

Maraming Puso, Isang Misyon!

Utang ng HopeNet ang 33+ taong tagumpay nito sa dedikado at mahabaging koponan nito. Ang Lupon at kawani ng HopeNet ay buong pusong itinatalaga ang kanilang sarili sa pagtugon sa hanay ng mga pangangailangan ng mga taong kanilang pinaglilingkuran. 

Ang aming Lupon

Executive Staff

Send your resume and cover letter to: hopenetla@gmail.com

board member

Mag-apply Ngayon

Ang HopeNet Board ay naghahanap ng mga bagong miyembro. Kung gusto mong sumali sa board at maging bahagi ng HopeNet, mangyaring mag-click sa ibaba. 

We're Hiring!

bottom of page