top of page

Pamamahagi ng Pag-asa mula noong 1988

Ang ating MISYON

Ang HopeNet ay isang 501(c)(3) na nagbibigay ng mga direktang serbisyo sa mga komunidad sa buong Metro Los Angeles Area upang maputol ang mga siklo ng pagkain at kawalan ng katiyakan sa pabahay.

Mga Lokasyon ng HopeNet Pantry

bottom of page