top of page
High Fives

داوطلب شوید

Volunteer

یک زندگی مهم نیست جز تاثیری که بر زندگی های دیگر می گذارد

- جکی رابینسون

فرصت های داوطلبانه HopeNet

Digital Marketing Youtube

Instructional Design

Photographer

Volunteers

ما از شما می خواهیم که داوطلب شوید!

ما دوست داریم نظر شما را بشنویم و میزبان شما به عنوان یک داوطلب در HopeNet باشیم. برای پر کردن فرم داوطلبانه از لینک زیر استفاده کنید و به زودی با شما تماس خواهیم گرفت! 

bottom of page