top of page

Շատ սրտեր, մեկ առաքելություն:

HopeNet-ը իր 33+ տարվա հաջողությունը պարտական է իր նվիրված և սրտացավ թիմին: HopeNet-ի խորհուրդը և անձնակազմը ամբողջ սրտով պարտավորվում են բավարարել այն մարդկանց կարիքների սպեկտրը, ում ծառայում են: 

Մեր խորհուրդը

Գործադիր աշխատակազմ

Send your resume and cover letter to: hopenetla@gmail.com

board member

Դիմեք այսօր

HopeNet Board-ը փնտրում է նոր անդամների: Եթե ցանկանում եք միանալ խորհրդին և դառնալ HopeNet-ի մի մասը, խնդրում ենք սեղմել ստորև: 

We're Hiring!

bottom of page